Privacy

Motorrijschool Peter Waterval hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich daarom in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.

In dit privacybeleid wordt een heldere en transparante informatie gegeven over hoe Motorrijschool Peter Waterval omgaat met persoonsgegevens die via de website binnenkomen.

Om welke gegevens gaat het?
Motorrijschool Peter Waterval verwerkt de volgende persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze online diensten:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Apparaat type

Deze gegevens worden ter verbetering van de website verwerkt om deze af te stemmen op je voorkeuren.

Daarnaast verwerkt Motorrijschool Peter Waterval de persoonsgegevens die jij middels inschrijfformulieren aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens worden voor het aangaan van overeenkomsten en voor het versturen van communicatie verwerkt.

Bewaartermijn
Motorrijschool Peter Waterval bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Beveiliging
Motorrijschool Peter Waterval neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Motorrijschool Peter Waterval verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Motorrijschool Peter Waterval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Motorrijschool Peter Waterval blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Zo maakt Motorrijschool Peter Waterval gebruik van de volgende derde partijen:

 • CBR (examenbureau)
 • Traffictrainer (digitaal theorieleersysteem)
 • MailChimp (marketingautomatiseringsplatform)
  Door op de digitale inschrijfformulieren in te stemmen met het ontvangen van e-mails, erken je dat de door jouw verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Afmelden voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Motorrijschool Peter Waterval. Je hebt daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@peterwaterval.nl. Hiervoor dien je je wel te kunnen legitimeren.

Klachten of vragen
Indien je een klacht of een vraag hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je het beste direct contact op nemen met ons. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.